Links lyricist phổ từ thơ Nguyễn Đăng Tuấn
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

 

Vườn Văn Nghệ


Links lyricist phổ từ thơ Nguyễn Đăng Tuấn
17-04-2011

Ki'nh gu+?i qu'y anh chi. trang nha` VTNTHVX.com,
 
Trong ca'c link gu+?i dde^'n qu'y anh chi. trang nha`, co' hai ca khu'c pho^? tu+` hai ngu+o+`i la`m tho+ VT & NTH.  DDo' la` ba`i:
 
1. Tu+o+ng Tu+, pho^? tho+ Nguye^~n Ba' Di~nh (VT), link:
 
 
va`
 
2. Ve^'t Buo^`n, pho^? tho+ To^' Anh (NTH) - link:
 
 
Xin ddu+o+.c chia xe? cu`ng qu'y anh chi. VTNTHVX.com
 
Tha^n ki'nh
 
Nguye^~n DDa(ng Tua^'n
 
In a message dated 12/23/2010 6:45:09 A.M. Eastern Standard Time, TNguyen205@aol.com writes:
Ki'nh thu+a qu'y anh chi. trang nha` VTNHTVX.com
 
Trong e-mail (vi thu+) na`y co' ca'c link dde^'n ca'c ca khu'c
 
Nhu+ ddu+o+.c, mong qu'y anh chi. post (ddu+a) va`o ddu+o+.c dde^? mo.i ngu+o+`i cu`ng nghe
 
Ca'm o+n qu'y anh chi.
 
Tha^n ki'nh
 
Nguye^~n DDa(ng Tua^'n
 
=====

composer Nguyễn Đăng Tuấn

lyricist phổ từ thơ Nguyễn Đăng Tuấn

 • Gọi Người Ta Nơi Đâu (Cam Thơ)
 • Hương Tình (Trần Bích Hà)
 • Khi Xa Đời Tôi Xa Luôn Tôi (Xuân Phú)
 • Nội Dung (Hoàng Hoa )
 • Tóc Bím (Mai Thả
 • Các bài mới trong mục này 

  Đàn Bà?!?! (Suu Tam - Khuyet Danh), [28-06-2012]
  Ngày Hôm Qua, của Diễm. (ht, nguyễn - VietTribune), [18-04-2011]
  Links lyricist phổ từ thơ Nguyễn Đăng Tuấn , [17-04-2011]
  Moi doc: Vu Hoang Chuong, - Cung Tien (Quỳnh Giao), [22-10-2010]
  CÁI TÂM của NHÀ THƠ HỮU LOAN (@2007 Talawas), [18-03-2010]
  Tác Giả " Màu Tím Hoa Sim " đă ra đi … . Lời tự thuật của HỮU LOAN , [18-03-2010]
  Nhạc sĩ PHẠM Đ̀NH CHƯƠNG Nguyễn Việt , [03-03-2010]
  Hát Về Tha La Trong Kư Ức (Việt Hải Los Angeles), [17-02-2010]
  Vũ Hoàng Chương - Cung Tiến va` Hoàng Hạc Lâu (Quỳnh Giao), [04-02-2010]
  Tác giả cuốn tiểu thuyết "LOVE STORY" Nhà văn Erich Segal đă qua đời (Lẩm Cẩm Sưu Tầm), [02-02-2010]
  Các bài khác »
  Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

   

   

  New Page 1


  Copyright © 2006-2014. Vơ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
  .