"Chim của Cha"
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

 

Chuyện Cười


"Chim của Cha"
26-11-2008

Cha xứ của một xóm đạo nhỏ có nuôi một con chim rất khôn.
 Cha rất quy´ con chim này. Một hôm, con chim của cha bị mất,
 cha nghĩ rằng xứ mình nhỏ, chắc ai cũng biê´t là mình có con chim. Nghĩ vậy nên trong bài giảng trước nhà thờ hôm đó, cha xứ hỏi :
 "Ai ỏ trong nhà thờ này co´ con chim thì đứng dậy ?", tức thì tâ´t cả đàn ông trong nhà thờ đứng dậy.
 Cha biê´t mình đã lầm nên chữa lại : "Ai ở trong nhà thờ này từng thấy con chim thì đứng dậy ?",
 tức thì tất cả đàn bà trong nhà thờ đứng dậy. Cha biết mình lại lầm nên chữa lại tiếp :
 "Ai ỏ trong nhà thờ này đã thâ´y con chim của cha thì đứng dậy ?", tức thi` tất cả các sơ trong nhà thờ đứng dậy
Các bài mới trong mục này 

Chuyen Vui (Suu Tam ), [24-02-2013]
"Diều ước của gă đàn ông" . (Suu Tam), [06-07-2011]
Chuyen Cuoi: "Ví bồ là rau muống" , [30-06-2011]
If you've ever had an Indian taxi driver you'll love this one... , [29-06-2011]
Chuyện vui ở Việt Nam "only"... ĐÀN ÔNG KHÁC ĐÀN BÀ , [29-06-2011]
Chuyen Cam Cuoi..............(Suu Tam), [18-04-2011]
Tự Điển về Phụ Nữ (Suu Tam) , [24-02-2011]
Ole Fills In - "I put drops in her eyes!! " (suu tam), [16-12-2010]
Bai Tho chu "T" (suu Tam), [11-12-2010]
Nụ Cười Trong ngày: (Sưu tầm), [15-10-2010]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

 

New Page 1


Copyright © 2006-2014. Vơ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.