HAPPY THANKSGIVING TO YOU & FAMILY
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

  NỖI L̉NG CỦA MỘT CỰU NỮ SINH NHA TRANG
  TIN VUI: Kỷ niệm 60 năm lễ cưới của Thầy Cô BÙI NGOẠN LẠC
»Xem thêm    


 Ảnh đại hội 2011

set 11.1.jpg

Views: 3064

0664.lt15.1.jpg

Views: 3079

16lt.0713.lt29.jpg

Views: 2948

3lt.0730.lt37.1.jpg

Views: 2957

a. tns 00286.jpg

Views: 2818

19lt.0717.lt32.jpg

Views: 3214
Xem thêm
Cập nhật danh sách VTNTHNT
Viễn Xứ

Xem danh sách
Facebook
 Nhấn nút "like" duới đây để ủng hộ Vơ Tánh Nữ Trung Học Nha Trang!

 

Tin Tức VTNTHNT Viễn Xứ


HAPPY THANKSGIVING TO YOU & FAMILY
27-11-2013

 

 HAPPY THANKSGIVING TO YOU & FAMILY


http://img.123greetings.com/eventsnew/enov_thanks_wishes/8493-002-13-1028.gif

T      is for being Thankful for so many things in our life.
H      is for the  Happy thoughts that carry us through each day.   
A      is for living in the United States of America with all the freedoms that we have.
     is for the  New and old friends that we are fortunate to have.
K      is for the Kindness that we do to one another.
S      is for the Suffering and unpleasant things which strengthen us in the spiritual life.
G      is for the Great family and relatives whom we were fortunate to have had in our life. 
I        is for the Interesting lessons that we have learned throughout the year.
V      is for the Voice that we have used to spread the words of God.
I        is for the Ideals that we were taught when we were growing up and that we still have today.
N      is for the New knowledge that we gain each day.
G      is for the Goodness that we find in the people whom we meet.


THANKSGIVING

T ...  Tạ ơn mọi sự trên đời
H ...  Hạnh thông phúc lộc đầy vơi mỗi ngày
A ...  An cư Mỹ quốc vui thay
N ...  Người tuy tứ xứ nhưng đầy thân quen
K ...  Khoáng tâm, tử tế chẳng quên
S ...  Sa cơ, thất bại ... cũng nên vững lòng
G ... Gia đình, thân quyến vui đông
I ...   Ít nhiều cũng học, gắng công nên người
V ... Vãi gieo Lời Chúa mọi nơi
I ...   In sâu tâm khảm, sáng ngời Thiện Chân
N ... Nhận thêm kiến thức xa gần
G ... Giữa nơi thiên hạ muôn vàn quý hay !
 
Các bài mới trong mục này 

NỖI L̉NG CỦA MỘT CỰU NỮ SINH NHA TRANG, [05-07-2018]
TIN VUI: Kỷ niệm 60 năm lễ cưới của Thầy Cô BÙI NGOẠN LẠC, [17-01-2017]
"Tôi đang cần một ngọn lửa. Liệu em có phải là một que diêm?" Nha Van Nguyen Xuan Hoang), [16-09-2014]
Tiễn biệt kư giả Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn (Phạm Tín An Ninh), [09-01-2014]
KINH CHUYỂN: Kinh mời Qui Thay Co va Qui Ace xem Tử Vi 2014, , [28-11-2013]
HAPPY THANKSGIVING TO YOU & FAMILY , [27-11-2013]
Nhà Văn Đinh Lâm Thanh Ra Mắt Hao Tác Phẩm Bản Độc Tấu Cuối Cùng Và Nỗi Buồn Chưa Dứt, [14-09-2013]
VỦ VÀO HẠ -CNS NHATRANG & THÂN HỮU, [14-09-2013]
Nha Trang Trong Mắt Tôi (Nguyễn Xuân Hoàng), [18-08-2013]
"VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN"… Tac gia: Lê Thị hoài Niệm, [12-07-2013]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

 

New Page 1


Copyright © 2006-2014. Vơ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.